تبلیغات
استار گیم - Echo Of Baine In Star-Game Test
 • استار گیم - Echo Of Baine In Star-Game Test
 • >>
  • 
  • MoP Patch 5.4
  • 
  • Cata Patch 4.3.4
  • 
  • RIFT Patch 2.3
  • 
  • P4
  • 
  • P5
  • 
  • P6
  • 
  • P7
  • 
  • P8
 • <<
آخرین ارسالهای انجمن
سلام این هم ویدئو از باس Echo Of Baine سرور تست و آفلاین ما
Pulverize+
 Pulverize Jump+
Throw Totem+

 Molten Blast-
Throw Totem Part Two-
Molten Axe-

[http://www.aparat.com/v/8sxS1]