تبلیغات
استار گیم - لیست گیم مستر های گیم سرور پردیس
 • استار گیم - لیست گیم مستر های گیم سرور پردیس
 • >>
  • 
  • MoP Patch 5.4
  • 
  • Cata Patch 4.3.4
  • 
  • RIFT Patch 2.3
  • 
  • P4
  • 
  • P5
  • 
  • P6
  • 
  • P7
  • 
  • P8
 • <<
آخرین ارسالهای انجمن


لیست گیم مستر ها در ادامه مطلب
لیست بروز رسانی شد 23-7-92

لیست گیم مسترها تا به امروز
گیم مستر رنک 6
koroushkabir

گیم مستر رنک 4
Patrick
Luciffer
UndeFined

گیم مستر رنک 3
Safely
Hellious

گیم مستر رنک 2
Zecro


و گیم مستر های رنک یک در حال تست میباشند و اسمی از آن ها آورده نشده